Innovative aerosol extinguishing systems

Flameguard Sweden AB

Flameguard Sweden AB grundades 2010 och är distributör för AFG Group i Sverige.
Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa, certifierade lösningar med DSPA fast släcksystem för företag, kommuner och statliga verksamheter.
Med DSPA aerosolsystemets fördelar kan vi erbjuda aktivt brandskydd på platser där det tidigare ej varit möjligt eller ekonomiskt försvarbart.
Tack vare det effektiva släckmedlet och enkla installationen av systemen finns nu möjlighet för alla att ha ett mycket gott aktivt brandskydd, till ett bra pris.

Flameguard Sweden AB har sub-distributörer i flera delar av landet och kan erbjuda installationer och serice-avtal på riksnivå.
Alla installatörer vi arbetar med är certifierade i systemet och installationen samt har god insikt i de svenska normer och riktlinjerna, och vi kan därför garantera att utförandet uppfyller hög kvalitét.

Flameguard Sweden AB har även försett Räddningstjänster i hela landet med utbildning, förevisningar och praktiska övningar med FIP-verktyget DSPA-5(även kallad ”Brandsläckargranaten”).

Idag finns DSPA-5 på ca 35 st brandstationer runt om i landet och är den mest använda brandsläckargranaten i sverige, när det kommer till lyckade insatser. Rapporter ifrån Gästriklands Räddningstjänst visar på att en god introduktion i verksamheten och ett bra handhavande av instatsledaren ger mycket gott resultat. kontakta oss gärna för mer info om hur man etablerar en bra metod inom RTJ, och skapa förutsättningar för goda resultat.

Flameguard Sweden AB
Vintervägen 2B
135 40
Tyresö
Sweden
+46 (0)8 712 52 00
info@flameguard.se
http://dspa.se